MŰVÉSZET-e?

rampion
Művészet-e?

béka
Művészet-e? — 2

hekka
Star Wars: A New Hope
(közjáték)

rampion
Ábrázolás és mesélés

Illés
Művészet-e 3.


KROKUSZ KORNER

rampion
Miről szól a Mátrix 3?

avman
Mítoszteremtés Vörösmarty Mihály tünderépikájában

req
Minden ember halandó?

Mítoszteremtés Vörösmarty Mihály tünderépikájában


Tartalomjegyzék

I. Bevezetés

A témaválasztásról

A címről

II. Vörösmarty és kora

A hőstörténeti eposz politikai és irodalomtörténeti előzményei

A művek helye életpályájában

A romantika sodrásában

III. A Zalán futásának mitológiai rendszere

Istenek

Emberek

Emberek és történelem, történetírás

Isten és ember

Deus ex machina

IV. Tündérmitológia

Mitologikus és allegorikus alakok

Az európai folklór és a tündérek igen népes családja

Vörösmarty és a Zalán futásának tündérei

Varázstárgyak és mesei jelleg

V. A mitizált idő és tér megjelenése: a Tündérvölgy és a Délsziget

A mesei jelleg felerősödése a tündérepikájában: Tündérvölgy

Nemesi szemlélet és népmesei jelleg

Egy lovag a népmesei úton

Az istenek háttérbe szorulása

A tündérek szerepe

A völgy kitágított tere

„Újat írok nagyot is, kedvest is, rettenetest is”

Távol időtől és tértől

Egy isten és ember közötti elmosódó határvonalon

Társ születik

Kiűzetés a Paradicsomból

A történet vége

Szemléleti módok és jelentéssíkok

VI. Mítosz és filozófia

Egyén és közösség

Sors és végzet

A boldogsághoz vezető út

Álom és menekülés

Szerelem — magány

Az élet és a halál birodalma

Könyörtelenség és részvét

Tér és idő

VII. Összegzés

Bibliográfia